خانه

خانه

  • PDF
امتیاز کاربر: / 31
بدخوب 

وجود منابع عظیم نفت و گاز و سایر مواد کانی در طی سالیان متمادی ایران را متاسفانه به عنوان فروشنده بزرگ مواد خام تبدیل کرده است .در صورتی که کشور هائی  مانند چین و ژاپن ، مالزی ، سنگاپور و..که فاقد منابع نفتی و کانی ها مانند ایران هستند با تامین این مواد از کشور هائی از جمله ایران در راتبدیل آن به کالاهای متنوع و بیشمار کوی سبقت در رشد و توسعه را ازسایر کشور ها ربوده و با صادرات مجدد کالاهای تولیدی که مواد خام و اولیه آن از کشور های مبدا مانند ایران تامین شده است بر ارزش تولید ملی و سطح در امد های عمومی خود بشده افزوده اند . گویا کشور هایئ امثال ایران متعهد به مواد خام فروشی به دنیا هستند  . عقیده ما براین است که با ایجاد فکر باز تر در بین مسئولان ، کارشناسان و مردم این سرزمین و ایجاد تفکر ممنوعیت خام فروشی و مشارکت همه جانبه متخصصان و آحاد مردم ایران زمین در یک نهضت فراگیر ،می بایست مواد و منابع عظیم خدادادی و ملی و کانی ها در چرخه تولید در داخل کشور قرار گرفته و صرفا محصول در عرصه صادرات به سایر نقاط جان قرار گیرد . در این صورت است که بر بیکاری موجود در جامعه فائق آمده و موجبات رشد و توسعه  همه جانبه و فراگیر  در تمامی ابعاد و زمینه ها در کشور باعث خواهد شد. شعار ما در این راستا پیش بسوی توسعه همه جانبه و فراگیر است  .

اهداف شرکت :

شرکت در نظر دارد بنا به مجوز اخذ شده از سازمان تجارت ، صنعت ومعدن استان گلستان در منطقه شمال استان  گلستان ( ترکمن صحرا)واحد تولیدی گازوئیل و بنزین  و سایر فرآورده های نفتی را به منظور تامین مصرف استان مورد  نظر و استانهای همجوار و صادرات به گشورهای دیگر احداث نماید. ظرفیت تولید واحد مورد نظر 1200000 تن در سال  بوده و در این راستا با سازمان سرمایه گذاری خارجی جهت اخذ مشارکت خارجی نیز هماهنگی های اولیه صورت  گرفته است.

همچنین با برخی از شرکتهای معتبر داخلی  وخارجی در جهت احداث واحد مورد نظرجهت جلب مشارکت مذاکرات اولیه انجام شده است .

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۵

Gold Price

WTI Crude Oil

Natural Gas


شما در این صفحه هستید :